เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบอย่างถูกหลักวิชาการ และอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งาน

รับขุดเจาะ

      รับขุดเจาะก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล  ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ  และถูกต้องตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล

 • ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล แบบ Gravel packed well ในชั้นกรวดทราย เจาะด้วยระบบ Mud circulation ใช้หัวเจาะ Drag Bit และ Rock Bit เจาะบ่อได้ทุกขนาดตามต้องการ
 • ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล แบบ Cassed well ในหินแข็ง เจาะด้วยระบบ High pressure air compressor ใช้หัวเจาะ Down The Hole Hammer เจาะในหินแข็งได้ทุกประเภททุกขนาดตามต้องการ
 • ก่อสร้างบ่อสูบลดระดับน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในการก่อสร้างอาคารใต้ดิน
 • ก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบที่จะทำให้ชั้นน้ำในโครงการเกิดความเสียหาย เช่น ระดับน้ำที่ลดลงเพราะสูบมากเกินไป น้ำเค็มลุกล้ำเข้าพื้นที่ หรือแหล่งน้ำเกิดการปนเปื้อน

การสูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumpping test)

บ่อน้ำบาดาลที่ก่อสร้างเสร็จ ควรสูบทดสอบปริมาณน้ำ ให้ทราบอัตราการให้น้ำสูงสุด และอัตราการสูบใช้งานที่เหมาะสม จึงจะสามารถ เลือกขนาดเครื่องสูบติดตั้งใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ติดตั้งเครื่องสูบ

       เลือกขนาดเครื่องสูบ  พร้อมติดตั้งอย่างถูกต้อง  และกำหนดอัตราการสูบน้ำแต่ละบ่อ  ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและการใช้งาน  เพื่อให้โครงการมีน้ำบาดาลใช้ได้อย่างเพียงพอ

ข้อดี

 • ได้บ่อน้ำบาดาลที่คุณภาพดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • คุ้มค่ากับการลงทุน
 • คำนวณอัตราการสูบโดยทีมที่เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงในโครงการ

รับอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล เพื่อการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นการป้องกันชั้นน้ำบาดาลไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเสียหาย และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ให้คุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน

 

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะน้ำบาดาล และทีมเจาะน้ำบาดาลที่มีความชำนาญ ประสบการณ์สูง พร้อมเครื่องเจาะแบบ Direct Rotary Rig. Direct Rotary And Down the Hole Hammer. เครื่องเจาะไฟฟ้า และเครื่องอัดลมขนาดใหญ่ แรงอัดลมสูง สามารถเจาะบ่อได้ทุกขนาด ตามความลึกที่ต้องการ เจาะได้ทั้งในชั้นกรวดทรายและหินแข็ง

 

น้ำบาดาลมีคุณค่าควรพัฒนาอย่างอนุรักษ์

 

 นักธรณีควบคุมงาน

 • นักธรณีผ่านการอบรม และมีใบอนุญาติจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ ด้านน้ำบาดาล

 ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม และมีใบอนุญาติจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก

อุปกรณ์การทำงาน

 •  รถเจาะ
 •  หัวเจาะ
 •  เครื่องอัดลม
 •  เครื่องมือช่าง
 •  ท่อ