บริษัท อี เอ โซล่า จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลหน่วยหินตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) ประกอบด้วย ดินเหนียวปนทราย สลับกับชั้นทรายปนกรวด ด้านล่างรองรับด้วยหินแข็ง (Bed rock) ดังนั้นในการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ต้องทำการสำรวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก แล้วกำหนดตำแหน่งจุดเจาะสำรวจศึกษาออกแบบก่อสร้างบ่อให้เหมาะสมกับสภาพชั้นน้ำ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 5 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS น้ำจืด คุณภาพดี เพียงพอกับการใช้งาน คุ้มค่ากับการลงทุน (ตุลาคม 57)