 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว และโครงการที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาประเทศ ทำให้จำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากขึ้น ที่ผ่านมาผู้ใช้น้ำบาดาลและผู้รับจ้างเจาะน้ำบาดาลส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจาะบ่อน้ำบาดาลและสูบน้ำขึ้นมาใช้ อย่างถูกหลักวิชาการและถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล ทำให้แหล่งน้ำบาดาลที่ใช้ได้ดีเกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำจึงมีปัญหาและเสียหาย เพราะกระทบกับต้นทุนการผลิตสินค้า และต้นทุนการให้บริการ และยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเสียหายมากมาย ซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปทุกภาค ทุกจังหวัด เช่น

 • น้ำเค็มเข้าบ่อ หรือรุกล้ำ เข้ามาในโครงการ
 • น้ำสกปรกปนเปื้อน น้ำมีสนิมเหล็กมาก
 • น้ำขุ่นมีตะกอนดินทราย
 • น้ำมีความกระด้างสูง
 • น้ำแห้ง น้ำน้อย ไม่พอใช้
 • เครื่องสูบเสียบ่อย บ่อเสียบ่อย แล้วไม่อุดกลบ
 • ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำแพง ค่าซ่อมบำรุงแพง
 • ต้นทุนการผลิตน้ำแพง หรือค่าซื้อน้ำใช้ราคาแพง

 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล นักธรณี ทีมสำรวจ ทีมเจาะ ทีมซ่อม ที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง สามารถแก้ปัญหาได้

 

พัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างชาญฉลาดทรัพยากรน้ำบาดาลของชาติจะมีใช้อย่างยั่งยืน

 

 ผู้เชี่ยวชาญ

 • มีประสบการณ์ด้านน้ำบาดาลมากกว่า 30 ปี

 นักธรณีควบคุมงาน

 • นักธรณีผ่านการอบรม และมีใบอนุญาติจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ ด้านน้ำบาดาล

 ทีมสำรวจ

 • ใช้เครื่อง Resistivity Meter
 • สามารถสำรวจได้ลึก 300 เมตร
 • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ

 ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม และมีใบอนุญาติจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก

ทีมซ่อมบำรุง

 • มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์การทำงาน

 •  ค้อนธรณี
 •  รถเจาะ
 •  เครื่องอัดลม
 •  เครื่องสำรวจ
 •  หัวเจาะ
 •  เครื่องมือช่าง
 •  แผนที่,​ เข็มทิศ, GPS
 •  ท่อ
 •  เครื่องสูบน้ำ