บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก สถานี AN6 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง มีชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนน้ำพา (Qfd : Floodplain Deposits Aquifer) สะสมและเรียงอยู่ชั้นบน ด้านล่างคาดว่าเป็น ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคใหม่ (Qyt : Younger Terrace Deposits Aquifer) มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นกรวด-ทราย   สำหรับการพัฒนาขึ้นมาใช้ ความลึกประมาณ 100-120 เมตร จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว น้ำจืด คุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน (กันยายน 58