ความเป็นมา

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่เคยปฏิบัติงานน้ำบาดาลของภาครัฐ มีความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญ ด้านการเจาะ การสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษา และการใช้น้ำบาดาล มีเจตนาเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ ปกป้องรักษาทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้น้ำบาดาล และประชาชนทั้งประเทศ

จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ได้พัฒนาด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จนสามารถให้บริการ สำรวจศึกษาน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาลคุณภาพดี และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำขึ้นมาใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำและการใช้งานจริง ทำให้ทุกโครงการมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้เพียงพออย่างยั่งยืน ผลงานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ สถานีบริการน้ำมัน ระบบประปาบาดาล และโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยทั่วไป และยังได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภท การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

 • รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่‹น
 • รางวัลอันดับ 1 เมืองไทย

นาย ธิติ คชสาร

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 จากการรวมตัวของคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านน้ำบาดาลของภาครัฐหลายหน่วยงาน ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะ การสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษา และการควบคุมการใช้น้ำบาดาล พวกเรามีเจตนารมณ์ร่วมในการก่อตั้งบริษัทฯ

ทีมงาน สยามกราวด์วอเตอร์

ทีมสำรวจ

 • ใช้เครื่อง  Resistivity Meter
 • สามารถสำรวจได้ลึก  300 เมตร
 • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ
 • สำรวจน้ำบาดาล น้ำแร่ น้ำพุร้อน
 • ทีมสำรวจ
 • นักธรณีควบคุมงาน

อุปกรณ์การทำงาน

 • ค้อนธรณี
 • เครื่องสำรวจ
 • เข็มทิศ

ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม  และมีใบอนุญาตเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก
 • เจาะบ่อน้ำบาดาล
 • ทีมเจาะ
 • นักธรณีควบคุมงาน

อุปกรณ์การทำงาน

 • รถเจาะ
 • หัวเจาะ
 • เครื่องอัดลม
 • เครื่องมือช่าง
 • ท่อ

ทีมซ่อมบำรุง

มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

 • ซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล
 • ทีมซ่อม

อุปกรณ์การทำงาน

 • เครื่องอัดลม
 • เครื่องสูงน้ำ
 • เครื่องมือช่างซ่อม