เราจะเป็นผู้นำด้านการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ
ไม่ทำให้ชั้นน้ำเสียหาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ได้อย่างยั่งยืน คุ้มค่าการลงทุน

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

บริการของเรา


เจาะบ่อน้าบาดาลคุณภาพดี ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบาดาลพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด

ทีมงาน สยามกราวด์วอเตอร์

ทีมสำรวจ

 • ใช้เครื่อง  Resistivity Meter
 • สามารถสำรวจได้ลึก  300 เมตร
 • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ

ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม  และมีใบอนุญาตเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก

ทีมซ่อมบำรุง

มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

โครงการของเรา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

 • บ้านนาศรีนคร ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

 • ตำบลแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

 • บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการแผนที่น้ำบาดาล (อีสานกลาง)

 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 1
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

 • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

 • ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท อี เอ โซล่า จำกัด

 • ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 • โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน ปล่องระบายอากาศ
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

 • SINGHA PARK เชียงราย
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

Avani Resort & SPA – KhaoLak

 • ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

 • น้ำแร่ออร่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล