เราจะเป็นบริษัทผู้นำด้านพัฒนา
น้ำบาดาล ของประเทศไทย

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

บริการของเรา


เจาะบ่อน้าบาดาลคุณภาพดี ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบาดาลพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด

ทีมงาน สยามกราวด์วอเตอร์

ทีมสำรวจ

 • ใช้เครื่อง  Resistivity Meter
 • สามารถสำรวจได้ลึก  300 เมตร
 • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ

ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม  และมีใบอนุญาตเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก

ทีมซ่อมบำรุง

มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

โครงการของเรา

โครงการแผนที่น้ำบาดาล (อีสานกลาง)

 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 1
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

 • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

 • น้ำแร่ออร่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด

 • นิคมเหมราช อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

 • โรงงานแปรรูปที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

 • ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล