Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เจาะบ่อน้ำบาดาล

                

 

             รับขุดเจาะก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล   ออกแบบการก่อสร้างบ่อ และควบคุมการปฏิบัติงานโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล นักธรณีวิทยา และช่างเจาะน้ำบาดาล ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาลจึงคุณภาพดี ได้น้ำมาก แข็งแรงคงทน อายุการใช้งานยาวนาน

      


สำรวจน้ำบาดาล น้ำแร่ น้ำพุร้อน

            โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเจาะ น้ำบาดาล น้ำแร่ น้ำพุร้อน ขึ้นมาใช้ ควรทำการสำรวจศึกษาถึงลักษณะการเกิดของแหล่งน้ำ การสะสมตัว ปริมาณน้ำ และคุณภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ โครงการจึงมั่นใจได้ว่าจะมีความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำ มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน

น้ำบาดาล รับสำรวจศึกษาน้ำบาดาล ให้กับโครงการที่ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) ทำการสำรวจศึกษาโดยทีมที่เชี่ยวชาญ มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง

น้ำแร่ และน้ำพุร้อน รับสำรวจศึกษาแหล่งน้ำแร่ และน้ำพุร้อน เพื่อเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานน้ำดื่มน้ำแร่ โรงแรม รีสอร์ท สปา และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า

    


รับแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหา

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท ระบบประปาบาดาล ที่เจาะบ่อน้ำบาดาล ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล สูบน้ำใช้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง จะมีปัญหา ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อขบวนการผลิต และการขาดน้ำใช้ในโครงการ ตามมามากมาย เรามีผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ชำนาญงาน สามารถศึกษาแก้ไขปัญหาได้ อาทิเช่น โครงการที่

·       น้ำแห้ง น้ำลดน้อยลง น้ำไม่พอใช้

·       น้ำมีสนิมเหล็ก แมงกานิส ความกระด้าง

·       น้ำเกิดการปนเปื้อน จากสารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำเสีย

·       บ่อพัง น้ำขุ่น ดิน ทราย เข้าบ่อ

·       น้ำกร่อย น้ำเค็ม เข้าบ่อ

·       บ่ออุดตัน และเครื่องสูบเสียบ่อย

   


ซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

เพื่อให้บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบ มีอายุการใช้งานยาวนาน ควรทำการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง

การเป่าล้างพัฒนาบ่อ    บ่อน้ำบาดาล เมื่อใช้งานประมาณ 1-2 ปี จะเกิดการอุดตัน ทำให้น้ำไหลเข้าบ่อได้น้อยลง ควรทำการเป่าล้างบ่อ เพื่อให้น้ำไหลเข้าบ่อได้ดีขึ้น

การตรวจซ่อมเครื่องสูบ    เครื่องสูบน้ำบาดาล เมื่อใช้งานประมาณ 1-2 ปี จะเกิดการอุดตันหรือสึกกร่อน ควรถอนขึ้นมาทำการตรวจซ่อม ล้างทำความสะอาด เพื่อให้สูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


โครงการ เจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้วิกฤตภัยแล้งอย่างยั่งยืน

    ในปัจจุบันเกิดวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำผิวดิน จากคลองระพีพัฒน์ลดน้อยลง อาจไม่พอต่อการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก จึงจำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทดแทน ซึ่งมีน้ำมากพอต่อการพัฒนาขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน มากกว่าแหล่งน้ำผิวดิน เนื่องเพราะวิกฤตภัยแล้งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก และอาจจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

      

    ถ้าโรงงานมีบ่อน้ำบาดาล คุณภาพดี ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ ก็จะสามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ เป็นอย่างดี ถ้าก่อสร้างด้วยท่อ PVC และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี บ่อจะมีความแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี จึงคุ้มค่ากับการลงทุน และการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ จะเป็นการปกป้อง และอนุรักษ์ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป 
 บริการของเรา   |   เกี่ยวกับเรา  |   ความคิดเริ่ม   |  คำถามที่พบบ่อย   |   ข่าวสารและกิจกรรม  |   ติดต่อเรา
รับเขียนโปรแกรม