เพื่อให้บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบ มีอายุการใช้งานยาวนาน ควรทำการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง

การเป่าล้างพัฒนาบ่อ

บ่อน้ำบาดาล เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน จะมีตะกอนดินทราย ทับถมก้นบ่อ หรือสนิมเหล็ก ตะกรันอุดตันกรวดกรุ ท่อกรองน้ำ หรือรอยแตกที่มีน้ำในหินแข็ง ทำให้น้ำไหลเข้าบ่อน้อยลง ควรทำการเป่าล้างพัฒนาบ่อด้วยเครื่องอัดลมจนบ่อสะอาด น้ำจะไหลเข้าบ่อได้ดี ควรทำทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานจริง

การตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบ

      เครื่องสูบน้ำบาดาล เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน จะมีตะกรัน สนิมเหล็ก เกาะติด อุดตัน ในเครื่องสูบ ท่อส่งน้ำ หรือบูช เพลา ใบพัดสึกกร่อน ทำให้สูบน้ำ ได้น้อย ควรถอนขึ้นมาตรวจซ่อม และทำความสะอาด ทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานจริง

ประโยชน์ที่ได้จากการเป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และตรวจเช็คเครื่องสูบ

บ่อน้ำบาดาล

  1. หลังการเป่าล้าง บ่อสะอาด น้ำจะไหลเข้าบ่อได้ดีขึ้น
  2. ถ้าดูแลเป็นประจำและต่อเนื่อง บ่อจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น อยู่ได้นานถึง 50 ปี คุ้มค่ากับการลงทุน

เครื่องสูบ

  1. ประสิทธิภาพการทำงานจะดีมากขึ้น สูบน้ำได้มากขึ้น
  2. ประหยัดไฟ
  3. เครื่องสูบจะมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน

เรามีผู้เชียวชาญด้านการซ่อมบำรุง และทีมซ่อมบำรุง ที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษา บ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำได้ทั่วประเทศ

ทีมซ่อมบำรุง

  • มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์การทำงาน

  •  เครื่องอัดลม
  •  เครื่องมือช่อง
  •  เครื่องสูบน้ำ