บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (น้ำแร่ออร่า) ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต้องการเจาะบ่อน้ำแร่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตอีกวันละ 400 ลบ.ม. โดยต้องไม่มีผลกระทบกับบ่อน้ำแร่ตามธรรมชาติที่ใช้ผลิตอยู่ ด้วยพื้นที่โรงงานอยู่ในหุบบนเนินภูเขาหินไนส์ (Kniess) จึงทำการสำรวจศึกษาพบ ชั้นหินผุ (Weathered rock) และรอยแตก (Fracture) ที่มีน้ำแร่สะสมปริมาณมากเหมาะสมกับการพัฒนาขึ้นมาใช้ จึงทำการเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำแร่ ขนาด 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 4 บ่อ ได้น้ำแร่คุณภาพดี ปริมาณมากพอใช้ในการผลิตได้อย่างยั่งยืน