บริษัท ซีพีแรม จำกัด

  • มูลค่าโครงการ: 150,000,000 บาท
  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน ซีพีแรม (สาขาขอนแก่น) ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สร้างโรงงานเพิ่มใหม่ เพื่อขยายอัตราการผลิต และต้องการใช้น้ำเพิ่มอีกวันละ 500 ลบ.ม. โรงงานตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลขอนแก่นประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งและหินโคลนของหมวดหินภูทอก และชั้นหินทรายแทรกสลับเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม โดยรอบเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ต้องใช้ทีมที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการ ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน วันละมากกว่า 800 ลบ.ม. เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน ( พฤศจิกายน 59)