บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (Pcms)   ประกอบด้วยหินแอนดีไซท์ (Andesite) น้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุ (Weathered Rock) และรอยแตกของหิน (Fracture) บริษัทฯได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก แล้วกำหนดจุดเจาะสำรวจศึกษา ออกแบบก่อสร้างบ่อให้เหมาะสมกับสภาพชั้นน้ำ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS น้ำจืดคุณภาพดี เพียงพอกับการใช้งาน (มิถุนายน 54)