บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงานผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง อยู่ที่ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพื้นที่โครงการเดิมเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น ด้านหน้าพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ภูเขา และในปัจจุบันมีการปรับพื้นที่ก่อสร้างเป็นโรงงาน ห่างไปประมาณ 18 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีอ่างเก็บน้ำคลองบึงและห่างออกไปประมาณ 800 เมตร เป็นจุดที่มีการสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ที่สระน้ำดิบ ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน