บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้น้ำในโครงการ พื้นที่ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา น้ำบาดาลชั้นบนคุณภาพน้ำกร่อยและเค็ม ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาจนพบชั้นน้ำบาดาลระดับลึกที่ คุณภาพดีมีปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 10 นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 25 แรงม้า ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน