บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้น้ำในโครงการ พื้นที่ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา น้ำบาดาลชั้นบนคุณภาพน้ำกร่อยและเค็ม ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาจนพบชั้นน้ำบาดาลระดับลึกที่ คุณภาพดีมีปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 10 นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน