บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลหินแกรนิต (Granite Aquifers) ได้ทำการสำรวจน้ำบาดาลด้วยเครื่องธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดจุดเจาะให้ตรงรอยแตก ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงสุด ทำการเจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำคุณภาพดีวันละมากกว่า 100 ลบ.ม. ซึ่งมีน้ำใช้เพียงพออย่างยั่งยืน