บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

  โรงงาน ซีพีเอฟ (สาขาขอนแก่น) อยู่ที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อขยายอัตราการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลขอนแก่นประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งและหินโคลนของหมวดหินภูทอก และชั้นหินทรายแทรกสลับเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน วันละมากกว่า 300 ลบ.ม. ได้น้ำมาก เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน (พฤศจิกายน 57)