บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1 อาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 2 ( Intervention Shaft No.2 ) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ด้วยต้องก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศ ความลึก 33.47 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ในชั้นดินเหนียว และชั้นกรวด-ทราย ซึ่งเป็นชั้นบาดาลที่มีปริมาณมาก น้ำบาดาลมีแรงดัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างอาคาร จำเป็นต้องเจาะบ่อเพื่อลดแรงดันน้ำบาดาล ( Relief Well ) จึงจะทำการก่อสร้างอาคารได้

บริษัท อิตาเลียนไทยฯได้ว่าจ้าง บริษัท ทำการเจาะบ่อลดแรงดัน เนื่องเพราะมีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการเจาะ และสูบทดสอบปริมาณน้ำ ใช้เครื่องเจาะไฟฟ้าที่ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมสำหรับการเจาะ บ่อขนาดใหญ่ในชั้นใต้ดิน พร้อมทีมเจาะที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง เจาะบ่อขนาด 8 นิ้วจำนวน 9 บ่อ ได้น้ำแต่ละบ่อมากกว่า 50 ลบ.ม./ชม. (ตุลาคม 57)