น้ำพุร้อนเค็ม รีสอร์ท

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการก่อสร้างน้ำพุร้อนเค็ม รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเล เป็นน้ำพุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนั้น เกิดจากการผสมกันของน้ำร้อนและน้ำทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพื้นผิวดิน เกิดเป็นน้ำพุร้อน จัดอยู่ในประเภทน้ำพุร้อนเกลือ (Salt Spring) หรือน้ำพุเกลือ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 40-47 องศาเซลเซียส ลักษณะน้ำใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้า เป็นสีมรกตสวยงาม ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อน้ำพุร้อนเค็ม 6 นิ้ว จำนวน 2 และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน ได้น้ำมาก เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 58)