บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค ผลิตผงเขม่าดำ เพื่อใช้ในการผลิตยางรถยนต์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ต้องการเจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินระดับตื้น ในบริเวณโรงงานศึกษาการปนเปื้อน

โรงงานตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา โดยมีหินแข็งฐานราก (Bed Rock) เป็นหินแกรนิต น้ำใต้ดินระดับตื้นสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ด้านล่างมีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินผุ และในรอยแตกของหินแกรนิตได้ทำการสำรวจศึกษาแหล่งน้ำใต้ดินระดับตื้น และทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดเจาะสำรวจศึกษา และทำการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ ให้ได้ตามความประสงค์ของโรงงาน (ตุลาคม 59)