บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด ผลิตการปั่นด้ายจากใยสังเคราะห์ ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บ่อน้ำบาดาล (DEEP WELL) บ่อใหม่ที่ซ่อมโดยซ้อนท่อ ม. จึงเพียงพอกับการใช้งาน สามารถรองรับการขาดแคลนน้ำประปาเมื่อเกิดวิกฤตได้ (มีนาคม 61) 6 นิ้ว ลงไปใหม่เมื่อปี 2545 วัดความลึกได้ประมาณ 175.66 เมตร มีการอุดตันที่ก้นบ่อประมาณ 2.34 เมตร (บ่อลึก 178 เมตร) ด้วยใช้งานมานานประมาณ 16 ปี จึงเห็นสมควรทำการพัฒนาเป่าล้างบ่อ ใช้เครื่องอัดลมขนาดใหญ่ 750 CFM 14 BAR ทำการเป่าล้างพัฒนาบ่อด้วยวิธี Air lifting สลับกับวิธี Air surging เพื่อให้กรวดกรุขยับเรียงตัวใหม่ ทรายละเอียด ตะกอน ตะกรัน ที่อุดตัน จะถูกแรงดันของลมอัดกระแทกเป่าไล่ขึ้น เพื่อให้บ่อสะอาด น้ำจะไหลเข้าบ่อได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ขนาด 15 HP จำนวน 2 บ่อ สูบน้ำได้วันละมากกว่า 2,200 ลบ.