บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดมหาสารคาม (Ms) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งและหินโคลนของหมวดหินภูทอก และชั้นหินทรายแทรกสลับเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม น้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุ (Weathered Rock) และรอยแตกของหิน (Fracture) ต้องใช้ทีมที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการ ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS น้ำจืดคุณภาพดี เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน (ธันวาคม 56)