ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจฟาร์มอินเตอร์พิกส์

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

ฟาร์มเลี้ยงสุกร หจก. เอส.เจ ฟาร์ม อินเตอร์พิกส์ ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ทำการขยายฟาร์ม ต้องการใช้น้ำวันละ 650 ลบ.ม. เจาะบ่อน้ำบาดาลไว้แล้ว 6 บ่อ ลึก 60-120 เมตร เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน บ่อน้ำบาดาลที่เจาะไว้ น้ำแห้งทั้งหมด ต้องลดอัตราการเพาะเลี้ยงสุกรลงเพราะขาดน้ำ ทำให้เกิดความเสียหาย บริษัท CPF เป็นที่ปรึกษาและดูแลฟาร์ม จึงติดต่อให้เข้าไปช่วยทำการสำรวจศึกษาและหาทางแก้ไข

ด้วยฟาร์มอยู่ติดกับภูเขาหินชั้นกึ่งหินแปร จึงทำการสำรวจศึกษาหาน้ำบาดาลระดับลึก 300 เมตร พบน้ำบาดาลปริมาณมากเหมาะสมกับการพัฒนาขึ้นมาใช้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 250 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากพอใช้ จึงสามารถแก้วิกฤตภัยแล้ง และมีน้ำมากพอใช้ได้อย่างยั่งยืน(พฤษภาคม 59)