บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน เซรามิคอุตสาหกรรมไทย ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ตั้งอยู่ที่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำในเขื่อนป่าสักและในคลองระพีพัฒน์แห้ง โรงผลิตน้ำประปา ซึ่งอยู่ที่ ต.บัวลอย ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์ขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้โรงงานได้ จึงต้องการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลในบริเวณโรงผลิตน้ำประปาเพื่อพัฒนาขึ้นมาใช้ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โรงผลิตระบบประปาตั้งอยู่ริมคลองระพีพัฒน์ อยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำบาดาลระดับตื้น และน้ำบาดาลระดับกลาง เกิดการปนเปื้อนเพราะเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ไม่ถูกหลักวิชาการ คุณภาพเค็มและกร่อย จึงทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก จนพบน้ำจืดปริมาณมาก ก่อสร้างบ่อ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS จำนวน 4 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากกว่า 4,000 ลบ.ม. จึงเพียงพอกับการใช้งาน สามารถแก้วิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน และคุ้มค่ากับการลงทุน