องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

อบต.หนองหลวง ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาบาดาลจำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 9 บ้านทรายทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เนื่องจากน้ำประปาบาดาลของหมู่บ้านเดิมขุดเจาะก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลไว้ไม่ถูกต้องทำให้ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน น้ำเป็นสนิมเหล็ก และปริมาณไม่พอใช้ ต้องการเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล คุณภาพดีขึ้นมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จากการศึกษาอุทกธรณีวิทยาและธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย น้ำบาดาลระดับตื้น มีสนิมเหล็ก และแมงกานีส น้ำบาดาลระดับลึกคุณภาพดีมีน้ำมาก เจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนพบชั้นน้ำคุณภาพดี ที่มีปริมาณน้ำมาก จึงก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากกว่า 400 ลบ.ม. ซึ่งมากเพียงพอ สามรถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน( มกราคม 58)