องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบาดาลที่ หมู่ 5 บ้านเขายาต้ม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะหมู่บ้านเขายาต้ม ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลหินแกรนิต หน่วยงานราชการได้พยายามเข้ามาเจาะน้ำบาดาลหลายครั้งแต่ไม่ได้น้ำ จึงว่าจ้างบริษัทฯ ทำการสำรวจศึกษา และเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนที่ราบเนินเขาหินแกรนิต ทำการสำรวจศึกษาพบน้ำบาดาลระดับลึกที่สะสมอยู่ในรอยแตกของหินแกรนิตทำการเจาะสำรวจ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี วันละมากกว่า 100 ลบ.ม. จึงก่อสร้างระบบประปา ชาวบ้านมีน้ำจืดคุณภาพดีใช้ได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน (มิถุนายน 59)