บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

ผู้บริหาร โรงงาน กุยบุรีผลไม้กระป๋อง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาล สูบใส่สระน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์ และรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณสุสานบรรพบุรุษให้สวยงาม ได้ทำการสำรวจหาน้ำบาดาลระดับลึกในหินแข็ง และเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้น้ำจืดคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการ