บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์ พอร์ต จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์ พอร์ต สร้างท่าเรือและขนถ่ายสินค้า ตั้งอยู่ที่ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โครงการตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำบาดาลชั้นบนคุณภาพน้ำกร่อยและเค็ม ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาจนพบชั้นน้ำบาดาลระดับลึก ที่คุณภาพดีมีปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 7.5 HP ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน (สิงหาคม 59)