บริษัท สยามซานิทาริแวร์ อินดัสทรี จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำในเขื่อนป่าสักและในคลองระพีพัฒน์แห้ง โรงผลิตน้ำประปา ซึ่งอยู่ที่ ต.บัวลอย ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์ขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้โรงงานได้ จึงต้องเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลในบริเวณโรงงานเพื่อพัฒนาขึ้นมาใช้ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
จากแผนที่อุทกธรณีวิทยา โรงงานตั้งอยู่ติดภูเขาโป่งแล้งซึ่งเป็นภูหินเขาไฟ (Volcanic Aquifers) น้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุและรอยแตกของหินภูเขาไฟ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำมากกว่าวันละ 400 ลบ.ม.

ติดตั้งเครื่องเตรียมปฏิบัติงาน

ติดตั้งเครื่องเตรียมปฏิบัติงาน

เจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาล

เจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาล

ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

พัฒนาบ่อได้น้ำมาก

พัฒนาบ่อได้น้ำมาก

ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS

ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS

สูบทดสอบปริมาณน้ำ

สูบทดสอบปริมาณน้ำ