บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน เพียวเคมม์ ผลิตเคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ต้องการใช้น้ำในการผลิต วันละมากกว่า 400 ลบ.ม. เดิมซื้อน้ำใช้แล้วทำให้เกิดความเสียหาย ค่าน้ำและค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงมาก น้ำที่ซื้อมาควบคุมคุณภาพไม่ได้ ไม่สะดวก และยุ่งยาก จึงว่าจ้างให้เจาะน้ำบาดาล แก้ปัญหาความเสียหาย ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลลึก 250 เมตร เพื่อหาบริเวณตำแหน่งที่มีศักยภาพน้ำมาก และป้องกันการแย่งน้ำระหว่างบ่อ ทำการเจาะสำรวจจนพบชั้นน้ำจืด จึงก่อสร้างบ่อ 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 5 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน และรับรองการขยายงานในอนาคตได้ จึงสามารถแก้ปัญหา และลดความเสียหายได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และคุ้มค่ากับการลงทุน (สิงหาคม 59)