บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด โรงงานผลิตกระจกขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่นิคมเหมราช ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อปี58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งเพราะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้น้ำในเขื่อนป่าสัก และน้ำในคลองระพีพัฒน์แห้ง นิคมฯไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายได้ โรงงานในนิคมจึง ต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต พื้นที่โครงการตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำบาดาลระดับตื้นคุณภาพเค็มและกร่อย ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก จนพบน้ำจืดมากพอใช้ จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ (กรกฎาคม 58)