บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

เมื่อปี 2559 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำในเขื่อนป่าสักและในคลองระพีพัฒน์แห้ง นิคมไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้โรงงานภายในนิคมได้ โรงงานต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้วันละ 300 ลบ.ม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบัน และอนาคต  พื้นที่โรงงานตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำบาดาลระดับตื้นคุณภาพเค็มและกร่อย ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก จนพบชั้นน้ำจืดปริมาณมากพอใช้ ทำการก่อสร้างบ่อ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS   ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งได้ และสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ

กำลังเตรียมปฏิบัติงาน

เจาะสำรวจ

การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

เป่าทดสอบปริมาณน้ำ

เป่าทดสอบปริมาณน้ำ

ติดตั้งเครื่องสูบ

ติดตั้งเครื่องสูบ

บ่อน้ำบาดาลพร้อมใช้งาน

บ่อน้ำบาดาลพร้อมใช้งาน