นาย ธิติ คชสาร

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 จากการรวมตัวของคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านน้ำบาดาลของภาครัฐหลายหน่วยงาน ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะ การสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษา และการควบคุมการใช้น้ำบาดาล พวกเรามีเจตนารมณ์ร่วมในการก่อตั้งบริษัทฯ