อบต.เขาชนกัน นครสวรรค์

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน มีความต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลเดิมสูบน้ำขึ้นมาใช้แล้วน้ำเป็นสนิมเหล็ก และปริมาณไม่พอใช้ในฤดูแล้ง

โครงการตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมตัวในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหินเชิงเขาและชั้นหินแข็ง น้ำบาดาลในระดับตื้นมีกลิ่นสนิมเหล็ก และปนเปื้อนสารเคมี ดังนั้นการเจาะเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ควรเจาะที่ความลึกประมาณ 150-200 เมตร

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ ความลึกสำรวจ 200 เมตร เพื่อสำรวจหาจุดที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงสุด เลือกเป็นจุดเจาะสำรวจ และก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ไดน้ำจืด คุณภาพดี และปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน