News & Activities

โครงการจังหวัดเลย 100 บ่อ

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน จำนวน 100 บ่อ           เนื่องด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงจัดให้มี โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน จำนวน 100 บ่อ           บริษัท […]

Summer Resort บ้านใต้ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท มิวกี้เบย์ จำกัด เจ้าของโครงการ Milky Bay Resort และ lime n soda beachfront resort ได้ขยายกิจการ  สร้างโครงการ Summer Resort  ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลบ้านใต้ เกาะพะงัน ต้องการใช้น้ำ 100 ลบ.ม./วัน ได้จ้างผู้รับเหมาที่เจาะน้ำบาดาลประจำอยู่ที่เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล แต่เจาะไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้องตาม พรบ.น้ำบาดาล จึงทำให้น้ำเค็ม และ ทรายเข้าบ่อ เมื่อไม่สามารถก่อสร้างบ่อให้ใช้งานได้ จึงทิ้งงานโดยไม่อุดกลบบ่อ ทำให้น้ำเค็มแพร่กระจายเข้าในชั้นน้ำบาดาล ทางโครงการจึงได้ว่าจ้างบริษัทฯเข้าไปทำการแก้ไข (น้ำเค็มแพร่กระจายเป็นเวลา 6 เดือน ทำให้ชั้นน้ำบาดาลในโครงการปนเปื้อนเสียหายทั้งหมด) จากการสำรวจศึกษาน้ำบาดาล พบว่าน้ำใต้ดินระดับตื้น และ น้ำบาดาลระดับตื้นมีคุณภาพเค็ม น้ำบาดาลที่คุณภาพดีที่สุด คุณภาพกร่อยเล็กน้อย สะสมอยู่ในชั้นทราย ลึก 70-80 ม. ด้านล่างรองรับด้วยหินแกรนิต (BED ROCK) จึงทำการเจาะสำรวจ และ ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล แบบ GRAVEL PACKED WELLขนาด 150 ม.ม. 2 บ่อ […]

Avani Kholak Resort 07/05/2558

AVANI เขาหลัก รีสอร์ท ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (บริษัท โคโค้ปาล์มโฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) เป็นโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ต้องการใช้น้ำวันละ 450 ลบ.ม. จึงได้ว่าจ้างทางบริษัทฯ ทำการสำรวจศึกษา และเจาะบ่อทดสอบน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ เพื่อใช้ประกอบการยื่นของ EIA และใช้ในการวางแผนการเจาะบ่อน้ำบาดาล และการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในโครงการ เพื่อให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยพื้นที่ติดกับชายทะเล มีน้ำเค็มเข้าแทรก จึงต้องทำการสำรวจด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดเจาะบ่อทดสอบน้ำบาดาลที่เป็นน้ำจืด และก่อสร้างบ่อให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับกำหนดอัตราการสูบอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าบ่อ แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อให้โครงการมีน้ำใช้ได้อย่างดพียงพอ และยั่งยืน