บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: Solving Problem of Groundwater Using Project

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

      บริษัทฯ ได้ทำโครงการสำรวจศึกษา และเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ในปี 58-59 ให้กับโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหา

      ด้วยโรงงานแปรรูปที่ 5 ของสหฟาร์มเกิดการขาดแคลนน้ำ ทำให้เกิดความเสียหาย จึงได้เข้าไปสำรวจศึกษาและทำการแก้ไข โรงงานตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินบะซอลต์ (Basaltic Aquifer : Bs) มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุ และในรอยแตกของหิน น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็กและปนเปื้อน น้ำบาดาลคุณภาพดีอยู่ในหินแข็ง ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก กำหนดจุดเจาะบริเวณที่มีน้ำมาก เจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงสามารถแก้ปัญหาความเสียหายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป