สวนอุตสาหกรรมอินทรา

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

  สวนอุตสาหกรรมอินทรา ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนน้ำพา (Qfd) ประกอบด้วย ดินเหนียวปนกรวด กรวด-ทราย น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็ก และการปนเปื้อน ด้วยบ่อน้ำของโครงการ มีทรายเข้าบ่อ ทำให้บ่ออุดตัน เครื่องสูบ มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ปากบ่อชำรุดเสียหาย จึงได้ให้เข้าไปศึกษาการแก้ปัญหา และเจาะบ่อทดแทนใหม่ ทำการเจาะสำรวจและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 10 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 50 HP ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน ( สิงหาคม 59)