วัดถ้ำกระบอก

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

­     มูลนิธิถ้ำกระบอก ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ได้น้ำบาดาลคุณภาพดี ใช้อุปโภค บริโภค เพราะเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้แล้ว 6 บ่อ น้ำขุ่นเป็นน้ำโคลน มีสนิมเหล็ก ฤดูแล้งน้ำน้อยไม่พอใช้ ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างบ่อไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล การสำรวจศึกษาธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ลักษณะพื้นที่เป็นราบระหว่างภูเขา มีภูเขาหินปูนล้อมรอบ มีน้ำบาดาลคุณภาพจืดสะสมอยู่ในรอยแตกหรือโพรงหินปูน ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลกำหนดตำแหน่งจุดเจาะบริเวณที่มีน้ำมากแล้วเจาะสำรวจศึกษาก่อสร้างบ่อ 6 นิ้ว ได้น้ำจืดคุณภาพดี มากเพียงพอต่อการใช้งาน ( เมษายน 59)