บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ เพราะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ เพราะแม่น้ำกวง ที่นำมาผลิตน้ำประปาแห้ง จึงแก้ไขโดยซื้อน้ำผิวดินและเจาะบ่อน้ำบาดาล สูบใส่บ่อเก็บน้ำดิบ นิคมตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ปริมาณมาก สามารถเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ด้วยน้ำบาดาลระดับตื้น และน้ำบาดาลระดับกลาง มีการปนเปื้อนของสนิมเหล็ก และแมงกานีส น้ำบาดาลที่คุณภาพดี เหมาะสมที่ควรพัฒนาขึ้นมาใช้คือ น้ำบาดาลระดับลึก จึงได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก เจาะสำรวจศึกษาและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 12 นิ้ว ลึก 280 เมตร 2 บ่อ ติดเครื่องสูบ GRUNDFOS ขนาด 50 แรงม้า ได้น้ำคุณภาพดี บ่อละ 220 ลบ.ม./ชม. สามารถสูบแก้วิกฤตการขาดแคลนน้ำได้วันละ 10,000 ลบ.ม. และสามารถสูบใช้ได้อย่างยั่งยืน