บริษัท สยามโตชู จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

บริษัท สยามโตชู จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต้องการเลิกใช้น้ำบาดาลเพราะมีน้ำประปาใช้ ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เลิกใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอันมีค่ายิ่ง จึงต้องทำการอุดกลบบ่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล เพื่อรักษาแหล่งน้ำบาดาลไม่ให้เสียหาย และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีน้ำบาดาลคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าพนักงานน้ำบาดาล จากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมสังเกตการณ์และควบคุมการอุดกลบบ่อตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล (สิงหาคม 57)

วิธีการในการอุดกลบ

1. สภาพบ่อบาดาลก่อนการอุดกลบบ่อ

    ตรวจสภาพบ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบ ยังสูบน้ำใช้ได้ดี แต่มีน้ำประปาจึงเลิกใช้งาน

 

2. การถอนเครื่องสูบ

    ถอนเครื่องสูบขึ้นจากบ่อ ล้างทำความสะอาดแล้วจัดเก็บ

  

 

3. ภาพการเป่าล้างบ่อ

    เป่าล้างบ่อให้สะอาดก่อนการอุดกลบ ปราศจาก ตะกรัน สนิม ตะกอนดิน หรือทรายที่ก้นบ่อ

 

 

4. การวัดความลึกบ่อ

   วัดความลึกบ่อ เมื่อเป่าล้างทำความสะอาดบ่อเสร็จ เพื่อให้ทราบว่าบ่อลึกเท่าไหร่ ยังมีตะกอนดิน หรือทรายอยู่ก้นบ่ออีกหรือไม่

 

 

5. การอุดกลบบ่อ

    การอุดกลบบ่อ อุดกลบบ่อด้วยดินเหนียว ปั้นเป็นก้อนกลม ประมาณ 2-4 ซม.(ขนาดเท่าลูกปิงปอง) ใส่ลงไปในบ่อแล้วให้ดินเหนียวละลายยุบตัว จึงใส่เติมลงต่ำกว่าปากบ่อหรือพื้นดิน ประมาณ 100 ซม. จึงเทซีเมนต์ปิดทับจนเต็มปากบ่อ