Avani Resort & SPA – KhaoLak

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

โครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ต้องการใช้น้ำวันละ 400 ลบ.ม. มอบหมายให้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาล เจาะสำรวจศึกษาปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ศึกษาผลกระทบ และป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสียหาย แล้วยื่นขอ EIA เพื่อทำการก่อสร้าง
     ผลจากการสำรวจศึกษาน้ำทะเลดันแทรกลุกล้ำเข้ามาในโครงการด้านที่ติดทะเล ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบ CASED WELL ขนาด 6 นิ้ว บริเวณที่น้ำบาดาลคุณภาพจืดในพื้นที่ห่างจากทะเล ได้น้ำจืดคุณภาพดี มากพอใช้ในโครงการ
     ได้ทำการเจาะบ่อสังเกตุการณ์ ติดตั้งเครื่อง Recorder บันทึกระดับน้ำ เพื่อเฝ้าระวังการลุกล้ำของน้ำเค็ม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ Grundfos และบริหารการสูบน้ำขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ โครงการจึงมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน