ผลการค้นหาผลงาน

บริษัท สยามซานิทาริแวร์ อินดัสทรี จำกัด

 • ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • [:th]งานเจาะบ่อน้ำบาดาล[:en]Groundwater Well Drilling[:]

บริษัท มิวกี้ เบย์ จำกัด

 • Summer Resort ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • [:th]งานเจาะบ่อน้ำบาดาล[:en]Groundwater Well Drilling[:]

บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • [:th]งานเจาะบ่อน้ำบาดาล[:en]Groundwater Well Drilling[:]

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

 • น้ำแร่ออร่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด

 • นิคมเหมราช อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

 • โรงงานแปรรูปที่ 5 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

 • ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
 • งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัทเซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท มีบรอม อินดัสเทรียล จำกัด

 • ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด

 • ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์ พอร์ต จำกัด

 • ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจฟาร์มอินเตอร์พิกส์

 • ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท สยามโตชู จำกัด

 • คลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

 • บ้านเขายาต้ม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

 • ตำบลแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

 • บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

 • บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการแผนที่น้ำบาดาล (อีสานกลาง)

 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 1
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท

 • ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด

 • ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี

 • ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค จำกัด

 • ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

LAYANA Resort & Spa

 • ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

 • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

 • ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล