Summer Resort บ้านใต้ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท มิวกี้เบย์ จำกัด เจ้าของโครงการ Milky Bay Resort และ lime n soda beachfront resort ได้ขยายกิจการ  สร้างโครงการ Summer Resort  ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลบ้านใต้ เกาะพะงัน ต้องการใช้น้ำ 100 ลบ.ม./วัน ได้จ้างผู้รับเหมาที่เจาะน้ำบาดาลประจำอยู่ที่เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล แต่เจาะไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้องตาม พรบ.น้ำบาดาล จึงทำให้น้ำเค็ม และ ทรายเข้าบ่อ เมื่อไม่สามารถก่อสร้างบ่อให้ใช้งานได้ จึงทิ้งงานโดยไม่อุดกลบบ่อ ทำให้น้ำเค็มแพร่กระจายเข้าในชั้นน้ำบาดาล ทางโครงการจึงได้ว่าจ้างบริษัทฯเข้าไปทำการแก้ไข (น้ำเค็มแพร่กระจายเป็นเวลา 6 เดือน ทำให้ชั้นน้ำบาดาลในโครงการปนเปื้อนเสียหายทั้งหมด)

จากการสำรวจศึกษาน้ำบาดาล พบว่าน้ำใต้ดินระดับตื้น และ น้ำบาดาลระดับตื้นมีคุณภาพเค็ม น้ำบาดาลที่คุณภาพดีที่สุด คุณภาพกร่อยเล็กน้อย สะสมอยู่ในชั้นทราย ลึก 70-80 ม. ด้านล่างรองรับด้วยหินแกรนิต (BED ROCK) จึงทำการเจาะสำรวจ และ ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล แบบ GRAVEL PACKED WELLขนาด 150 ม.ม. 2 บ่อ สูบน้ำรวมกันได้ 200 ลบ.ม./วัน จึงเพียงพอกับการใช้งาน