บริษัท เฟมีน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

               โรงงานฟอกย้อม ผลิตผ้าลูกไม้ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา น้ำบาดาลอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนน้ำพา (Qfd) เป็นตะกอนกรวด-ทราย น้ำบาดาลระดับตื้น มีสนิมเหล็ก และการปนเปื้อน ได้ว่าจ้างให้เข้าไปทำการแก้ไขบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบที่ชำรุด เนื่องจากให้ผู้รับเหมาท้องถิ่นเป่าล้างบ่อ และ ติดตั้งเครื่องสูบไม่ถูกต้อง ทำให้ท่อกรองน้ำแตก กรวดกรุและทรายเข้าบ่อ เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย จึงทำการอุดกลบบ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ แล้วเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 8นิ้วทดแทน ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 15 HP ปริมาณน้ำ 50 ลบ.ม./ช.ม. หรือ 800 ลบ.ม./วัน ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน (มีนาคม 58)