บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเตมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ผลิตไมโครชิพส์ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำในคลองระพีพัฒน์แห้ง นิคมเหมราชไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้โรงงานในนิคมได้ จึงจำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนพบชั้นน้ำบาดาลคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงก่อสร้างบ่อ ขนาด 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS จำนวน 2 บ่อ ได้น้ำบาดาลคุณภาพดีวันละมากกว่า 300 ลบ.ม. เพียงพอกับการใช้งาน จึงสามารถแก้ไขวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนตลอดไป (มิถุนายน 59)