องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบาดาลที่ หมู่ 5 บ้านเขายาต้ม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะหมู่บ้านเขายาต้ม ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลหินแกรนิต หน่วยงานราชการได้พยายามเข้ามาเจาะน้ำบาดาลหลายครั้งแต่ไม่ได้น้ำ จึงว่าจ้างบริษัทฯ ทำการสำรวจศึกษา และเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนที่ราบเนินเขาหินแกรนิต น้ำบาดาลระดับลึกสะสมอยู่ในรอยแตก ทำการสำรวจด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ศึกษาชั้นน้ำบาดาลลึก 200 เมตร แล้วเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละ 100 ลบ.ม. เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค สามารถทำระบบประปาบาดาล ให้ชาวบ้านได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน