บริษัท ซีพีแรม จำกัด

  • มูลค่าโครงการ: 150,000,000 บาท
  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล
[kc_row use_container="yes" force="no" column_align="middle" video_mute="no" _id="300737"][kc_column width="12/12" video_mute="no" _id="299025"][kc_column_text _id="242894"]

โรงงาน ซีพีแรม (สาขาขอนแก่น) ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด อยู่ที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้างโรงงานเพิ่มใหม่ เพื่อขยายอัตราการผลิต และต้องการใช้น้ำเพิ่มอีกวันละ 500 ลบ.ม.

โรงงานตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลขอนแก่นประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งและหินโคลนของหมวดหินภูทอก และชั้นหินทรายแทรกสลับเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม โดยรอบเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ต้องใช้ทีมที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการ

ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน วันละมากกว่า 800 ลบ.ม. ได้น้ำมาก เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container="yes" _id="800914"][kc_column width="33.33%" _id="792334"][kc_single_image image_size="full" _id="152143" image_source="media_library" image="168" alt="โรงงาน ซีพีแรม" caption="โรงงาน ซีพีแรม" overlay="yes" icon="fa-plus" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][kc_column width="33.33%" _id="370922"][kc_single_image image_size="full" _id="510531" image_source="media_library" image="490" alt="สำรวจน้ำบาดาล" caption="สำรวจน้ำบาดาล" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][kc_column width="33.33%" _id="66373"][kc_single_image image_size="full" _id="847467" image_source="media_library" image="491" alt="การเจาะก่อสร้างบ่อ" caption="การเจาะก่อสร้างบ่อ" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container="yes" _id="891490"][kc_column width="33.33%" _id="270078"][kc_single_image image_size="full" _id="407044" image_source="media_library" image="492" alt="สูบทดสอบปริมาณน้ำ" caption="สูบทดสอบปริมาณน้ำ" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][kc_column width="33.33%" _id="593325"][kc_single_image image_size="full" _id="88985" image_source="media_library" image="493" alt="ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ" caption="ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][kc_column width="33.33%" _id="10251"][kc_single_image image_size="full" _id="804897" image_source="media_library" image="494" alt="บ่อน้ำบาดาลที่เจาะเสร็จ เตรียมใช้งาน" caption="บ่อน้ำบาดาลที่เจาะเสร็จ เตรียมใช้งาน" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`text-align|.scapt`:`center`}}}}"][/kc_column][/kc_row]