บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

 • ลักษณะโครงการ: Solving Problem of Groundwater Using Project

โครงการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผลิตอาหารจากภาคเกษตรกรรม ส่งออกต่างประเทศ ต้องการขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต บ่อน้ำบาดาลที่เจาะใช้ 5 บ่อ เกิดการปนเปื้อน คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการผลิตอาหาร เพราะเสียค่าปรับปรุงคุณภาพสูงมาก จึงอุดกลบบ่อที่ชำรุด และเจาะบ่อทดแทนใหม่ให้ได้น้ำคุณภาพดี

ทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลลึก 370 เมตร น้ำชั้นบนมีสนิมเหล็ก และแมงกานิสปนเปื้อนสูง พบชั้นน้ำบาดาลระดับลึกคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 10 นิ้ว ลึก 366 เมตร ได้น้ำมาก 250 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบ Grundfos 50 HP สูบน้ำบาดาลคุณภาพดีมาก ขึ้นมาใช้ผลิตอาหารได้ 120 ลบ.ม./ชม. เพียงพอต่อการใช้งาน

บริเวณตำแหน่งจุดเจาะสำรวจน้ำบาดาล

บริเวณตำแหน่งจุดเจาะสำรวจน้ำบาดาล

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล จากกรมทรัพยาการน้ำบาดาล ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเจาะ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล จากกรมทรัพยาการน้ำบาดาล ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเจาะ

เจาะสำรวจลึก 370 เมตร

เจาะสำรวจลึก 370 เมตร

ตัวอย่าง ชั้นดิน กรวด ทราย เพื่อศึกษาชั้นน้ำ     และออกแบบก่อสร้างบ่อ

ตัวอย่าง ชั้นดิน กรวด ทราย เพื่อศึกษาชั้นน้ำ และออกแบบก่อสร้างบ่อ

สำรวจชั้นน้ำ ด้วยเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ (ELECTRIC LOGGING)

สำรวจชั้นน้ำ ด้วยเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ (ELECTRIC LOGGING)

ท่อ ASTM ขนาด 10 นิ้ว และ 6 นิ้ว ใช้ก่อสร้างบ่อ

ท่อ ASTM ขนาด 10 นิ้ว และ 6 นิ้ว ใช้ก่อสร้างบ่อ

ก่อสร้างบ่อ 10 นิ้ว ลึก 366 เมตร

ก่อสร้างบ่อ 10 นิ้ว ลึก 366 เมตร

ผู้ควบคุมงาน ตรวจเยี่ยม การเป่าทดสอบปริมาณน้ำ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจเยี่ยม การเป่าทดสอบปริมาณน้ำ

เป่าทดสอบปริมาณน้ำได้ 140 ลบ.ม./ชม. น้ำจืด คุณภาพดีมาก

เป่าทดสอบปริมาณน้ำได้ 140 ลบ.ม./ชม. น้ำจืด คุณภาพดีมาก

ฆ่าเชื้อโรคในบ่อด้วยคลอรีน 24 ชั่วโมง

ฆ่าเชื้อโรคในบ่อด้วยคลอรีน 24 ชั่วโมง

ติดตั้งเครื่องสูบ ทดสอบปริมาณน้ำ

ติดตั้งเครื่องสูบ ทดสอบปริมาณน้ำ

ผู้บริหารโรงงาน ตรวจเยี่ยมการสูบทดสอบปริมาณน้ำ

ผู้บริหารโรงงาน ตรวจเยี่ยมการสูบทดสอบปริมาณน้ำ

สูบทดสอบปริมาณน้ำ 102 ลบ.ม./ชม.

สูบทดสอบปริมาณน้ำ 102 ลบ.ม./ชม.

เครื่องสูบน้า GRUNDFOS 40 HP พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อ

เครื่องสูบน้า GRUNDFOS 40 HP พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อ

ท่อส่งน้ำ 4 นิ้ว เตรียมติดตั้งใช้งานจริง

ท่อส่งน้ำ 4 นิ้ว เตรียมติดตั้งใช้งานจริง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS 40 HP

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS 40 HP

สูบน้ำบาดาลคุณภาพดีมากใช้งานได้ 120 ลบ.ม./ชม.

สูบน้ำบาดาลคุณภาพดีมากใช้งานได้ 120 ลบ.ม./ชม.

บ่อน้ำบาดาลระดับลึก

บ่อน้ำบาดาลระดับลึก

ผู้อำนวยการฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ตรวจเยี่ยมการทำงาน โครงการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ตรวจเยี่ยมการทำงาน โครงการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน


โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล

 • บ่อน้ำบาดาล แบบ GRAVEL PACKED WELL ขนาด 150 มม.(6 นิ้ว) ลึก 132 เมตร
 • สภาพบ่อ เลิกใช้เพราะบ่อเริ่มผุกร่อนหมดสภาพการใช้งาน น้ำมีสนิมเหล็ก แมงกานีส และทรายเข้าบ่อ ถอนเครื่องสูบขึ้น ปิดปากบ่อรอการอุดกลบ

วิธีการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

 

ตรวจสภาพพื้นที่วางแผนการอุดกลบ

ตรวจสภาพพื้นที่วางแผนการอุดกลบ

ปิดปากบ่อรอการดอุดกลบ

ปิดปากบ่อรอการดอุดกลบ

เครื่องอัดลมขนาดใหญ่ 25 BAR 974 CFM

เครื่องอัดลมขนาดใหญ่ 25 BAR 974 CFM

วัดความลึกก่อน และหลังเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

วัดความลึกก่อน และหลังเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

ก่อนเป่าบ่อลึก 129.10 เมตร

ก่อนเป่าบ่อลึก 129.10 เมตร

เป่าล้างทำความสะอาดบ่อ น้ำขุ่น มีตะกอนดิน ทราย สนิมเหล็ก

เป่าล้างทำความสะอาดบ่อ น้ำขุ่น มีตะกอนดิน ทราย สนิมเหล็ก

เป่าล้างทำความสะอาดถึงก้นบ่อ

เป่าล้างทำความสะอาดถึงก้นบ่อ

หลังเป่าบ่อลึก 131.95 เมตร

หลังเป่าบ่อลึก 131.95 เมตร

อุดกลบบ่อด้วยดินเหนียว ปั้นเป็นก้อนกลมขนาด 2-4 เซนติเมตร

อุดกลบบ่อด้วยดินเหนียว ปั้นเป็นก้อนกลมขนาด 2-4 เซนติเมตร

อุดกลบบ่อด้วยดินเหนียว จนเต็มปากบ่อแล้วปล่อยให้ละลายยุบตัว 24 ชั่วโมง จึงเติมจนเต็มต่ำกว่าปากบ่อ 1 เมตร

อุดกลบบ่อด้วยดินเหนียว จนเต็มปากบ่อแล้วปล่อยให้ละลายยุบตัว 24 ชั่วโมง จึงเติมจนเต็มต่ำกว่าปากบ่อ 1 เมตร

ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ผู้อำนวยการฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ควบคุมการอุดกลบ

ผู้อำนวยการฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ควบคุมการอุดกลบ

อุดกลบบ่อด้วยซีเมนต์ปิดปากบ่อ 1 เมตร

อุดกลบบ่อด้วยซีเมนต์ปิดปากบ่อ 1 เมตร

อุดกลบบ่อด้วยซีเมนต์เสร็จ

เทฐานบ่ออุดกลบด้วยซีเมนต์เสร็จ

พัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างชาญฉลาดทรัพยากรน้ำบาดาลของชาติจะมีใช้อย่างยั่งยืน

โครงการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน

โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล

แก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหาและเสียหาย

โครงการรักษ์น้ำบาดาล