บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยต้องเจาะก่อสร้างบ่อลดระดับน้ำ ในชั้นน้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำมาก จึงต้องใช้ทีมเจาะที่มีประสบการณ์ความชำนาญ เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามกำหนด ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ซึ่งต้องขุดเจาะอุโมงค์เพื่อลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางประมาณ 200 เมตร เชื่อมระหว่างสถานีสนามไชยถึงสถานีอิสรภาพ บริษัทฯ ได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล(บ่อลดระดับน้ำ) ขนาด 12 นิ้วจำนวน 2 บ่อ ขนาด 8 นิ้ว 1 บ่อ ขนาด 6 นิ้ว 4 บ่อ และอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 3 (Intervention Shaft No.3) เจาะบ่อลดแรงดัน ขนาด 8 นิ้ว 3 บ่อ และสูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pump Test) พร้อมคำนวณค่าทางชลศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนสูบลดระดับน้ำ (เมษายน 56)