บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นกรวด-ทราย เมื่อปี 2555 มีปัญหาชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อนไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิต ขอให้ศึกษาและทำการแก้ไข ได้สำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาสาเหตุที่เกิดการปนเปื้อนและวิธีการแก้ไข จึงเจาะสำรวจศึกษาและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว 3 บ่อ ติดเครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก เพียงพอกับใช้งานได้อย่างยั่งยืน