บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

  • ลักษณะโครงการ: MaintenanceSolving Problem of Groundwater Using Project

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลโคราช น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็ก ลึกลงไปด้านล่างเป็นชั้นน้ำเค็ม เมื่อปี 2552 บ่อน้ำบาดาลที่เจาะไว้ มีปัญหาทรายเข้าบ่อและชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน จึงให้ศึกษาและทำการแก้ไข ได้เจาะสำรวจศึกษาชั้นน้ำบาดาล และก่อสร้างบ่อ 8 นิ้วทดแทนใหม่ 9 บ่อ ติดเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก และเพียงพอกับใช้งานได้อย่างยั่งยืน สำหรับบ่อเดิมขนาด 10 นิ้ว ที่ทำให้เกิดปัญหา ได้อุดกลบตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาลทั้งหมด จึงแก้ปัญหาได้

ติดตั้งเครื่องเจาะ

เจาะสำรวจศึกษา

สำรวจชั้นน้ำด้วย Electric Logger

ก่อสร้างบ่อ 8 นิ้ว

พัฒนาเป่าล้างบ่อได้น้ำมาก

สูบทดสอบน้ำจืดคุณภาพดี

 

การซ่อมบำรุงประจำปี

     บริษัทฯ เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ทดแทนบ่อเก่าที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ให้ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวม 8 บ่อ ได้ทำการซ่อมบำรุงประจำปี ( Preventive Maintenance ) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทันที ซึ่งจะทำให้ขบวนการผลิตเสียหาย น้ำไหลเข้าบ่อได้มาก สามารถสูบน้ำได้มากเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน บ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบมีอายุการใช้งานยาวนานและใช้งานดีโดยไม่มีปัญหา

     เครื่องสูบน้ำบาดาล ถอนขึ้นมาทำความสะอาด ตรวจสภาพเครื่องสูบ มอเตอร์เครื่องสูบ ท่อส่งน้ำ สายไฟ ตู้ควบคุม มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ปากบ่อ ถ้าชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

     บ่อน้ำบาดาล ตรวจสภาพการใช้งาน แล้วทำการเป่าล้างพัฒนา จนบ่อสะอาด น้ำไหลเข้าบ่อได้มากเต็มประสิทธิภาพ

     การติดตั้งเครื่องสูบ ติดตั้งเครื่องสูบกลับลงบ่อ สูบทดสอบการใช้งาน ตรวจวัดประสิทธิภาพบ่อและเครื่องสูบน้ำ แล้วเก็บน้ำตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพ