บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: Solving Problem of Groundwater Using Project

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

เมื่อปี 58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ เพราะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ เพราะแม่น้ำกวง ที่นำมาผลิตน้ำประปาแห้ง จึงแก้ไขโดยซื้อน้ำผิวดินและเจาะบ่อน้ำบาดาล สูบใส่บ่อเก็บน้ำดิบ นิคมตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ปริมาณมาก สามารถเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ด้วยน้ำบาดาลระดับตื้น และน้ำบาดาลระดับกลาง มีการปนเปื้อนของสนิมเหล็ก และแมงกานีส น้ำบาดาลที่คุณภาพดี เหมาะสมที่ควรพัฒนาขึ้นมาใช้คือ น้ำบาดาลระดับลึก จึงได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก เจาะสำรวจศึกษาและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 12 นิ้ว ลึก 280 เมตร 2 บ่อ ติดเครื่องสูบ GRUNDFOS ขนาด 50 แรงม้า ได้น้ำคุณภาพดี บ่อละ 220 ลบ.ม./ชม. สามารถสูบแก้วิกฤตการขาดแคลนน้ำได้วันละ 10,000 ลบ.ม. และสามารถสูบใช้ได้อย่างยั่งยืน